Trang chủ Kết quả xét nghiệm Hồ sơ bệnh án Chủ Nhật , 12 - 7 - 2020 12:53

XEM BỆNH ÁN

Mã BN: 

BÁO CÁO KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

I. Thông tin bệnh nhân
II. Sinh hiệu
III. Khám lâm sàng
1. Nội - ngoại tổng quát
2. Mắt
3. Tai - Mũi - Họng
4. Răng - Hàm - Mặt
5. Phụ khoa
IV. Cận lâm sàng
1. Xét nghiệm
Xem file đính kèm
2. X - Quang
3. Siêu âm
4. Đo điện tim
5. Nội soi
V. Kết luận
 
PHÓ GIÁM ĐỐC Y KHOA


BS. CKII BÙI YÊN TRÌNH
[Trở về]