Trang chủ Kết quả xét nghiệm Hồ sơ bệnh án Chủ Nhật , 12 - 7 - 2020 01:13

XEM KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã BN: 
Chi tiết kết quả xét nghiệm
Tên xét nghiệmKết quảĐơn vịCSBT
Nhận xét:
[Trở về]